wne-a

Lammin Watt WNE-A fönster

När de instanser som ansvarar för byggbestämmelserna ständigt höjer kraven på fönstrens värmeisolering vinnlägger sig Lammin produktutveckling om att alltid ligga steget förre. Fönster Watt WNE-A kompletterar den unika fönstergruppen Watti EKO. Inte allt i utvecklingen är direkt synligt. Oftast gäller det små detaljer eller förbättringar. Och tack vare de små detaljerna utvecklades Lammin Watt WNE-A fönstertyp och vilket ger möjlighet att ge bättre U – värde än alla andra fönster hittills. Men detta gäller inte bara U- värde som kommer att bli bättre och bättre med varje ny utvecklad produkt, men även ljudisolering som förbättras med varje ny utvecklingsfas. Och över det är vi stolta. I tillverkningen av Lammin Watt WNE-A fönster, lika som i alla andra Lammin fönster, används kärnvirke av långsamt växande furu, som har naturliga impregnerade egenskaper och som släpper igenom väldigt lite fukt. Dessutom håller det här materialet måtten bäst av alla material.

Vad är skillnaden mellan olika Watt fönster modellserie?

Den viktigaste skillnad ligger i utvecklingen. Med varje nytt fönster i WATT serien har vi hittat de bästa lösningar som förbättrar U- värde, ljudisolering, underhåll samt livslängd för produkt.

Ska de fönstren passa?

Alla hus är unika och det är även fönster. Lammin fönster är tillverkade just till ditt hem och de passar på millimetern.

Är Lammin fönster trygga?

Det är viktigt att man har det skönt hemma, men självklart är det också viktigt att man kan känna sig trygg. Lammin fönster är testade av VTT och uppfyller kraven för de bästa klasserna i produktstandarden EN 14 351 gällande lufttäthet, vattentäthet och motstånd mot vindlast. Dessutom har vi tänkt om enkla lösningar mot inbrott. Våra fönster går inte att öppna osynligt, går ej att ta ut glas, går ej att öppna utifrån om fönstren är i vädringsläge. Det finns även enkel barnspärr som hjälper att hålla i trygghet de som vi älskar med hela hjärtan. Metoden för fastsättning av den aluminiumbeklädnad som skyddar karmen mot väder är undersökt, testad och stabil. Fönstrets ytterbåge är stadig och dess styrka baserar sig på en hörn bit av massivt aluminium innanför profilen. Dessutom har man beaktat luftväxlingen mellan trä och aluminium och aluminiets värmeutvidgning i karmkonstruktionerna. Den nedre karmens beklädningsprofil är pluggad i ändarna, karmen har en god avledning av stormvatten samt ett fästspår och en låsnäbb för praktisk och tät ”snap-in” -fästning för fönsterbleck. I våra fönster kan alla montera fönsterbleck. Inga skruv eller andra fäster behövs.

Vad det är för glas som används?

I tillverkning av sina fönster använder Lammin Floatglas av kvalitetklass 1. Det är ett planglas som är gjort på ett sätt där glasmassan får flyta på en bädd av smält tenn, vilket ger en mycket plan yta. Floatglas har bättre ljusegenskaper och ljuset reflekteras i samma vinkel över hela ytan. Glas av Lammin fönster är alltid minst 4 mm. Dessutom beaktas fönsterspecifik bl.a. energiklaskrav, ljudisolierings- eller säkerhetsglasföreskrifter.