wn-a

Lammin Watt WN-A fönster

Vid byggande och renovering i dag måste fönster uppfylla alla krav när det gäller pålitlighet, värmeisolering och totalkvalitet. Ett bra fönster har ett vackert och unikt utseende och är även hållbart, säkert, lättskött och tätt.

Passar WN-A fönster till mitt hem?

Fönster har en synlig roll i en personlig och stilmedveten inredning. Man kan välja en fönstermodell som man tycker passar bäst ihop med husets karaktär. Trädelarna kan ytbehandlas och färgsättas i enlighet med kundens planer. De diskreta och dekorativa formerna och detaljerna ger boendet en personlig och snygg prägel. Sedan finns det också byggnader där fönstren fungerar som värdebärande och till och med värdehöjande element. Då bör man välja en personlig fönsterlösning som ligger till grund för en fantastisk och väl genomförd totallösning.

Fönster på dina villkor.

Lammin fönster tillverkas efter dina önskemål för att passa just ditt hem. Mått, modell, form, indelning i rutor, insektsbågar, ytbehandlingssätt – du kan själv bestämma allt in i minsta detalj.

Vilken typ av glas används?

Det är första kvalitetsklass float-glas, båda bågarnas isolerglas är FI-godkända och deras glastjocklek är alltid minst 4 mm. Beroende på säkerhetskrav, energibesparing och ljudisolering kan man individuellt välja specialglas för varje fönster.

Vilka material används i tillverkning av fönster?

Bågarna och karmarna till Lammins fönster tillverkas av limträ som är gjort av finländska rakvuxen PEFC-certifierad furu. Fönstrens innerbågar målas till möbelkvalitet och är till ytan kvistfria. Baksidan på den lamellimmade karmkonstruktionen är också ytbehandlad. Karmdjupen är 110,131,145,175 och 200mm. Fönstrens ytterbåge i aluminium är uppbyggd av flera lager och förstärkt där beslagen monteras. Fönsterlåsen och -hakarna samt låshusen till ytterbågarnas lås är tillverkad av stål.

Vad är Watt WN-A för fönster?

Watt-modellseriens början är WN-A energifönster. Som sedan utvecklades för att få marknadens bästa U-värde. Det här fönstret är den enklaste lösningen av Lammin energisnåla fönster för att uppnå dagens standard för lågenergifönster. Och vår standard som vi brukar erbjuda till våra kunder är 0,8 W/m 2 K (watt per kvadratmeter och kelvin). Vilket är lägre än det krävs av nutids byggstandard – U-värde 1,0 W/m 2 K.