Värmeytterdörrar

Vilka material används vid tillverkning av Lammin dörrar?

Alla synliga trädelar i Lammin värmeytterdörrar är av finsk utvald furu som gjorts icke vridbar och i synliga delar är kvistfri. Dörrstommen har limmats ihop av fingerskarvade furulameller. Karmarna och dörrbladen är täckfärgade och färgnyansen kan kunden välja själv enligt RR-nyanskartan. Den vita målningens standardnyans är NCS – 0502Y. Med stegfals 38 mm, aluminiumprofilen på den värmeisolerande tröskelns framkant har ”snap-in” –fästning för montering av vattenplåten. Alternativt kan man välja en 25 mm:s tröskel med en fals/tätning. Tröskeln är lasyrbehandlad.

Olika modeller av Lammin värmeytterdörrar

För att kunna tillgodose alla kundens önskemål finns det olika modeller av Lammin värmeytterdörrar. Man kan välja mellan:

1. Lammin Standard med 54 mm tjock karm med stegfals, karmbredder 121, 135, 165 och 190mm. Dörrens tjocklek är 70 mm. Dörrens totala U-värde som enskild dörr är 0,93 W/m2K (glasdörrar) och 0,80 W/m2K (solida dörrar).

2. Lammin Plus med 54 mm tjock karm med stegfals, karmbredder 165 och 190mm. Dörrens tjocklek är 90 mm. Glaselementet är 10mm tjockare än standarddörrens glaselement – totalstyrkan 46 mm. Dörrens totala U-värde som enskild dörr är 0,70 W/m2K (glasdörrar) och 0,59 W/m2K (solida dörrar).

3. Lammin värmeytterdörrar som pardörrar med samma karmstorlek och dörrens tjocklek som Standard. U-värde vid isolering 0,50 W/m2K, vid glaset 0,72 W/m2K.

Välj en varaktig värmedörr för ditt hem

Konstruktion av Lammin värmeytterdörrar är avsedd som ytterdörr till ett bostadsutrymme eller uppvärmt lagerutrymme. Lammin dörrar passar lika bra för ny- som ombyggnad. En högkvalitativ värmedörr håller dina värmekostnader under kontroll. Priset på energi stiger år efter år, och värmebeständighets betydelse vid nybyggnation och renovering växer ständigt. Av den här anledningen är värmedörrar ett vettigt val för varje hem. Lammin dörrar konstruktioners värmegenomgångskoeficienter har definierats enligt Standarden SFS-EN 14351-1 +A1.

Tätning

Dubbeltätning med specialtätning vars konstruktion fortsätter oavbruten runt dörrens hörn. Tätningens färg i vita dörrar är vit, i övriga svart. På tröskeln finns en formgiven gummitätning som tål slitage.

Glas och solid del

Dörrens isolerglas är FI-godkända 3K4-isolerglaselement, i vilka det innersta och yttersta glaset är ett selektivglas och det mellersta glaset ett Stippolyte-dekorationsglas, båda glasmellanrummet har argongasfyllning. Dörrarnas insida och utsida är belagd med HDF-skiva och mönstring av insidan enligt kollektionen. Den varma och starka värmedörrbladskonstruktionen består av ömsesidiga faner och aluminiumplåtar, med en polystyrenskiva som isolering.

Beslag

Gångjärnen 3248-110TMKSS är höjd- och sidojusterade säkerhetsgångjärn, 3 st som standard, ytbehandlingen för vitmålade dörrar vit och för andra dörrnyanser klar. I dörrarna finns en LC102 – låsstomme och låsets motjärn LP711. I beslagsurvalet finns också säkerhetslåsstommar. För alla låsningsalternativ finns också ytbeslag och låshus, som installeras färdigt på plats på fabriken.