trä aluminiumfönster

Trä aluminiumfönster

Modellseriens lättade äkta mittstolpar gör Lammin-fönsters sta- diga karmkonstruktion sirligare. Träaluminiumfönster tillverkas enligt kun- dens och byggobjektets krav. De passar lika bra för ny- och ombyggnad. Lammin-fönster har rätt att använda FI-märket och de uppfyller kriterierna för regn- och vädertålighet samt vindtrycksbeständig- het i EN-standarders bästa klasser.

  • Fönstrens mått
  • Modeller
  • Former
  • Färgnyanser
  • Glaspartiets energieffektivitet
  • Glasens säkerhetsegenskaper

samt andra tilläggsegenskaper och -utrustningar väljs individuellt per order och produkt. Offerten och orderbekräftelsen och deras produktdiagram innehåller kvantitativt och kvalitativt bara de produkter, ytbe- handlingar och utrustningar som nämnts i dem.

Ytbehandling av träråmaterial och trädelar

Alla trädelar i Lammin-Träaluminiumfönster är av inhemsk utvald furu som kvalitetsskarvats och limmats ihop till kvistfritt material: karmkonstruktionen är alltid av fingerskarvad och lamellim- mad massiv furu, de karmytor som förblir synliga efter monte- ringen är kvistfria - karmdjup 110, 131, 145, 175 och 200 mm. Karmens inre yta slipas maskinellt, grundmålas, utjämnas till nödvändiga delar och slipas på nytt maskinellt före täckmål- ningen. Samma behandling görs också på laserade produkter. Den vita målningens standardnyans är NCS 0502-Y, lasyrnyan- ser enligt Teknos-laseringsfärger nyanskartan, inklusive vatten- spädbar lackering av inre bågens inre yta. Se färgvalskortet.

Glas och glasning

Alla glas är float-glas av kvalitetsklass 1, 2K-, 3K- ja 4K- isolerglas är FI-godkända och deras glastjocklek är alltid minst 4 mm. Orderns specialglas väljs order- eller fönsterspecifikt så att bl.a. energiklasskrav, ljudisolerings- eller säkerhetsglasföre- skrifter blir beaktade.De vita fönstrens glasningslister är av uv-skyddad, genom- färgad vit plast, de laserade eller specialfärgade fönstrens glasningslister är av plast eller trä.

Tätning

Insidan har fuktspärr under glasningslisten. På produkter som är vitmålade på utsidan är tätningen vit och på andra produkter svart. Tätningen har monterats i aluminiumprofilens spår.

Beslag

Inga beslag