Ljudisolerade dörrar

Den ljudisolerande dörren är den rätta lösningen för dig som uppskattar lugn och ro. Hos oss hittar du funktionella dörrar för alla situationer där ljudisolering i hemmet utgör utmaningar. En ljuddämpande dörr är nödvändig när det finns risk för trafikbuller eller annat buller i bostaden. I bästa fall kan den ljudisolerande dörren förbättra livskvaliteten avgörande. Vid byte av dörren bör du alltid överväga att välja ljudisoleringsdörrar, det kan vara ett lönsamt alternativ. Lammin dörrar är lämpliga för att dämpa vägtrafik och flygplats ljud. Lammin ljudisolerande dörrar är perfekta för ljudisolering, oavsett ljudkälla.

Ljudisolerande dörrar

Välj Lammin ljudisolerade värmeytterdörr eller Lammin aluminiumbeklädda ljudisolerade dörr!

När du vill behålla ljuden utanför hemmet men värmen inuti är Lammin ljudisolerade värmeytterdörr det rätta valet. Men, tillsammans med aluminiumbeklädda Lammin fönster passar Lammin aluminiumbeklädda ljudisolerade dörrar perfekt för terrassen eller på balkongen. Fönsterstorlekar, dörrfärg och andra funktioner kan du välja själv. Vi får även tillbehören du behöver. Vi hjälper dig gärna med att välja rätt val för din ljudisolering - var god kontakta oss! Lammin ljudisolerade värmedörrar samt aluminiumbeklädda ljudisolerade dörrar passar speciellt bra till ny och ombyggnad, där speciellt bra ljudisolerade egenskaper krävs. För närvarande fås dörren som massiv med gröpning enligt kundens önskemål. Lammin ljudisolerade värmeytterdörrar öppnar sig utåt och de tillverkas måttbeställda efter kundens behov med 10 mm:s delning. Dörrarna är belagda med HDF-skiva och mönstring enligt kollektionen – slät insida. Den varma och starka värmedörrkonstruktionen består av ömsesidiga faner och aluminiumplåt, med ljudisolerade innerkonstruktion.

Hur effektiva är Lammins ljudisolerade dörrar?

Prestanda av ljudisolerade värmedörrar är Rw 45dB, RwC 43 dB och RwCTR 40 dB. Testrapport VTT-S-05006-16. Dörrarnas totala U-värde som enskild dörr är 1,0 W/m2K (massivdörrar). Lammin aluminiumklädda ljudisolerane dörrars total U-värde som enskild dörr är 0,99 W/m2K. Du kan välja dina dörrars prestanda enligt dörrkonstuktionen: Rw 36 dB, Rw 38 dB eller Rw 39 dB.