koksmontering

På marknaden finns många olika arbetsfolk som kan snickeri, men inte alla är noggranna med montering av kök eller inredning. Vi utför köksmonteringar för nästan alla köksleverantörer i Sverige. De som vi känner inte till, vi gärna tar som utmaning för utveckling.

Vi kan göra platsbyggda möbler, anpassning av möbler till konkret plats eller stomrenoveringar osv. Kan erbjudas även påbyggnad av kök enligt projektritningar.