Ekologiska Fönster

Det är också viktigt att veta hur ett fönster är tillverkats och på vilket sätt.

De inre och yttre ramarna av Lammin ekologiska fönster är gjorda av varm och ekologisk finländsk furu och endast de yttre delarna, som utsätts för hårda yttre faktorer, består av underhållsfritt aluminiumfönster vars ytterbåge är helt skyddad med glas. Dessutom är fönstrets yttrebåges konstruktion mönsterskyddad. Att nå den bästa U-värde för marknadens bästa fönster har hittats speciell lösning.

Fönstrets ytterdel är belagd med aluminium men ytterbåge är påbyggd på ett sätt där ytterglas möts direkt med aluminiumbeklädnings tätning. Och det betyder att fönsterbåge inte har någon yttreram runt glasyta, som det traditionella fönstret brukar ha.

Lammin ekologiska fönster är underbart resultat av en kombination av hårt arbete och utveckling av WN-A samt WNE-A fönster. Lammin Watt Eko WNS-A fönstren är de första öppningsbart fönster på marknaden med energiklass A++. De har 4 kvalitetsklass 1 glas med tjocklek minst 4mm. Karmkonstruktionen av Watt Eko trä/aluminium fönster är gjort av fingerskarvad och lamellimmad massiv furu och de karmytor som förblir synliga efter monteringen är alltid kvistfria. Watt Eko fönster uppfyller kriterierna för regn- och vädertålighet samt vindtrycksbeständighet i EN- standarders bästa klasser.

Lammin Watt Ekologiska Fönster

När klimatförändringen blir mer uppenbar uppstår frågan hur kan man bygga eller renovera sitt hus så miljövänligt som möjligt. Och svaret är – med hjälp av rätt fönster, med fönster som har höga värmeisolerande egenskaper. Och dessa egenskaper fullgör Lammin fönster i högsta grad. Redan nu uppfyller Lammin trä/aluminium fönster de strängaste standarderna av energibesparing. På toppen av energibesparande fönster ligger Watt Eko WNS-A. Energiklass av de här fönstren är A++ som motsvarar U = 0,62. Och detta gäller hela fönsterkonstruktion för ett öppningsbart fönster.

Till vem passar Watt Eko fönster bäst?

Lammin fönster tillverkas enligt kundens och byggobjektets krav och de passar lika bra för ny- och ombyggnad där största vikt läggs på energisparande faktorer. Fönstrens mått, modeller, former, färgnyanser, glaspartiets energieffektivitet, glasens säkerhetsegenskaper samt andra tilläggsegenskaper och utrustningar väljs individuellt per order och produkt.

Vad betyder egentligen U-värde?

Det är ett mått på hur energieffektivt är ett fönster och ju lägre är U-värde desto bättre isoleringsförmågan. Till exempel, många hus i Sverige har gamla fönster och deras U-värde ligger mellan 2 och 4,5 W/m 2 K (watt per kvadratmeter och kelvin), nutids U-värdes krav för energifönster är 1,0 W/m 2 K. Watt Eko fönster har U-värde 0,62 W/m 2 K.