Brand ytterdörrar

Brand ytterdörrar

En branddörr skyddar din hemmiljö från bränndskador. Även om byggnadsbestämmelserna inte tvingar inköp av branddörrar är det ett lönsamt alternativ för brandsäkerhet.

Glas och solid del

Dörrens isolerglas är FI-godkända 3K – brandisolerglaselement.

Offertförfrågan

Branddörrar kan förebygga alvarliga skador

Lammin -Brand ytterdörrar effektiva värmeisolerande brandytterdörrkonstruktion är avsedd som ytterdörr till ett bostadsutrymme eller uppvärmt lagerutrymme, av vilket det krävs EI30 klassens brandisolering. Dörrarna tillverkas enligt vidstående sortiment, som dörrar med glasöppning eller som solida dörrar. Dörrarna är belagda med HDF-skiva och mönstring av insidan enligt kollektionen på dörrens yttre yta – inre ytan är slät. Den varma och starka värmedörrkonstruktionen består av ömsesidiga faner och aluminiumplåt, med en brandsäker treskiktskonstruktion som har en bra värmeisoleringsförmåga. Dörrarna tillverkas i special mått med 10 mm:s delning.